giới thiệu công ty

Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xi măng PCB30 và PCB40 theo TCVN 6260:1997. - Xuất khẩu xi măng các loại. Nhập khẩu ( theo quy định của pháp luật): thiết bị, phụ tùng thay thế, Clinker, thạch cao phục vụ sản xuất xi măng, hạt nhựa PP, PE và các loại giấy...

Chiến lược kinh doanh

+ Chiến lược trọng điểm: Tập trung đẩy mạnh hoạt động SX-KD Xi măng, Hơi kỹ nghệ trên cơ sở hổ trợ và đẩy mạnh đầu tư các lĩnh vực ngành nghề khác như vận tải, xăng dầu, xây dựng và đầu tư xây dựng, đóng tàu, trồng rừng…tập trung ổn định và khai thác triệt để thị...

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị:      1. Ông Thái Minh Thuyết                 -         Chủ tịch HĐQT       2. Bà Nguyễn Thị Út Em                  -         Thành viên HĐQT       3. Ông Trần Kỳ Xiết                        -         Thành viên HĐQT       4. Ông Trần Minh Quang                 -         Thành viên HĐQT       5. Ông Phan Hoàng Tuấn                 -         Thành...
Các bài viết khác...