Hơi kỹ nghệ Cantcimex

Hơi kỹ nghệ Cantcimex được sản xuất bởi dây chuyền thiết bị sản xuất khí Oxy - Nitơ với công nghệ hạ áp tiên tiến của Trung Quốc đảm bảo được yêu cầu hiện đại hoá kỹ thuật trong ngành sản xuất Hơi kỹ nghệ. Đây là một trong số ít nhà máy Hơi kỹ nghệ có đặc tính kỹ thuật tiên tiến trong cả nước và là nhà máy hiện đại nhất và có công suất lớn nhất trong khu vực hiện nay.      
         Công suất sản xuất và chất lượng sản phẩm: 
         - Khí Oxy :    công suất  180 m3/h,    độ tinh khiết  99,96%  
        - Khí Nitơ :    công suất  350 m3/h,    độ tinh khiết  99,99%