Lý lịch trích ngang chủ chốt

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CB-CNV CHỦ CHỐT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Nội dung

1

 

Thái Minh Thuyết

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

 

- Sinh năm: 1959
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ.

2

Nguyễn Thị Út Em

Thành viên HĐQT

- Sinh năm:1960
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị doanh nghiệp
- Giám đốc Cty TNHH Thái Hưng tại TP.Cần Thơ

 3

 Trần Kỳ Xiết

Thành viên HĐQT

- Sinh năm:1957
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học
- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ

 4

Trần Minh Quang

Thành viên HĐQT

- Sinh năm:1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
- Phó Tổng giám đốc Cty CP Khoáng sản & xi măng Cần Thơ

5

Phan Hoàng Tuấn

Thành viên HĐQT

- Sinh năm: 1962
- Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư công trình.
- Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản & Xi măng Cần Thơ

II. BAN LÃNH ĐẠO

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Nội dung

1

 

Thái Minh Thuyết

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1959
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ.

2

Trần Kỳ Xiết

Phó Tổng giám đốc

- Sinh năm:1957
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học
- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ

 3

 Trần Minh Quang

Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm:1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
- Phó Tổng giám đốc Cty CP Khoáng sản & xi măng Cần Thơ

 4

 Tạ Thanh Hùng

 Phó Tổng Giám đốc kiêm Chánh Văn phòng

- Sinh năm: 1950
- Trình độ chuyên môn: Quản trị doanh nghiệp    
- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ

 5

 Lê Hoàng Kha

Giám đốc Tài chính

- Sinh năm:1976
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế- chuyên ngành Kế toán
- Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ.

 6

 Nguyễn Thái Thanh Phong

Giám đốc Tiêu thụ

- Sinh năm: 1977
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh Marketing
- Giám đốc Tiêu thụ Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ.

 7

Nguyễn Thanh Phương

Giám đốc Marketing

- Sinh năm: 1977
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh Marketing
- Giám đốc Marketing Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ.

 8

Lê Quốc Khải

Giám đốc Vật tư

- Sinh năm: 1959
- Trình độ chuyên môn: Chế tạo máy
- Giám đốc vật tư Công ty CP khoáng sản & Xi măng Cần Thơ

 9

Lý Thành Nhân

Giám đốc điều hành SX

- Sinh năm: 1981
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
- Giám đốc điều hành sản xuất Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ.

10

Tạ Thanh Kim

Trợ lý TGĐ

- Sinh năm: 1980
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ.

11

Nguyễn Minh Lệ Dung

Chuyên viên Kỹ thuật - KCS

- Sinh năm: 1968
- Trình độ chuyên môn: TC Hóa – Đo lường
- Chuyên viên KCS Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ.