Tin tức

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC Cty Mẹ 6T2016 đã soát xét.rar

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Toàn văn BCTC Cty Mẹ 6T2016 đã soát xét.rar. Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Toàn văn BCTC Cty Mẹ 6T2016 đã soát xét

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC hợp nhất 6T2016 đã soát xét

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Toàn văn BCTC hợp nhất quý 6T2016 đã soát xét. Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Toàn văn BCTC hợp nhất 6T2016 đã soát xét

CCM_CBTT_Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2106

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Toàn văn BC tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu 2016. Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016