Tin tức

CCM_CBTT_ ĐHDCD bất thường 2016

Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_ ĐHDCD bất thường 2016.rar

Nghị quyết HĐQT Công ty CP khoáng sản và xi măng Cần Thơ

Click link bên dưới để tải file về: Nghị quyết HĐQT Công ty CP khoáng sản và xi măng Cần Thơ

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2016

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2016. Click link bên dưới để tải file về: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2016

Biên bản CBTT hợp nhất quý 3-2016

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Biên bản CBTT hợp nhất quý 3-2016. Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Toàn văn BCTC hợp nhất quý 3-2016.rar