Tin tức

Giải trình chênh lệch Doanh thu lũy kế của BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 trước và sau soát xét

giải trình chênh lệch Doanh thu lũy kế của BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 trước và sau soát xét

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC Cty Mẹ 6T2016 đã soát xét.rar

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Toàn văn BCTC Cty Mẹ 6T2016 đã soát xét.rar. Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Toàn văn BCTC Cty Mẹ 6T2016 đã soát xét

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC hợp nhất 6T2016 đã soát xét

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Toàn văn BCTC hợp nhất quý 6T2016 đã soát xét. Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Toàn văn BCTC hợp nhất 6T2016 đã soát xét