Tin tức

Nghị quyết HĐQT Công ty CP khoáng sản và xi măng Cần Thơ

Click link bên dưới để tải file về: Nghị quyết HĐQT Công ty CP khoáng sản và xi măng Cần Thơ

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2016

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2016. Click link bên dưới để tải file về: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2016

Biên bản CBTT hợp nhất quý 3-2016

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Biên bản CBTT hợp nhất quý 3-2016. Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Toàn văn BCTC hợp nhất quý 3-2016.rar

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC cty Mẹ quý 3-2016

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Biên bản CBTT cty Mẹ quý 3-2016, Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Toàn văn BCTC cty Mẹ quý 3-2016

CCM_CBTT24H-Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Biên bản CBTT thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.